ฮึ่ยยยย

OPZ TV

530K มุมมอง48

  แฟนเพจOPZTV
  fanpageopztv

  Facebook ส่วนตัว
  BoomOPZTV


  ติดต่อลงโฆษณา / For Work
  Tel. 02-859-5171 (คุณพิมพ์)
  Email : jitdapa.onlinestation@gmail.com
  สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Online Station เพื่อช่วยพัฒนาให้ช่อง THwikis ของคุณเติบโตขึ้น caster.online-station.net

  เผยแพร่เมื่อ หลายเดือนก่อน

  ความคิดเห็น

  1. CAT PLAYGAME

   ดูกี่ครั้งก็ฮา

  2. ZeRa KilleRz 悲しい

  3. big nrt 15

   พี่เจม:เเล้วทำไมมันเป็นร้อยเต็มวะ พี่บูม:อ๋อถ้ามันโดนยิงเลือดจะรพเบิด พี่เจม:...โดนต้ม (ไม่เเน่ใจฟังไม่ทัน)

  4. big nrt 15

   ฮึ่ย ชุบกูเดี๋ยวกูสูญพันธุ์ชุบกู

  5. DEMMRE FF CHANNEL

   6:17

  6. Sunny 11

   เหยดแหม๊ เครื่องแรงตายโหง

  7. THE VINTAGE MAN

   เครื่องแรงต่ายยยโห้งงง

  8. ณัฐพันธุ์ฯ.

   4:25

  9. เสาวลักษณ์ 154

   เดจาวู!!!!

  10. GENERALBEE GAMER

   4:42 ยุง

  11. Siriwat gamer

   อยากให้พี่พูดภาษาใต้ตอนเปิดคลิปอีก ดันๆๆครับ

  12. Panøt Studio

   8:29

  13. Bike Panupong

   พี่เด็กใต้ม้ายนิครับ

  14. NOT WAR

   ฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยยฮึ่ยยยย

  15. As_Martin

   4:30

  16. Candy Mint

   ฮึ่ยยยย 3:50 3:54 4:10 4:30 4:36 4:42 8:29

  17. ปิยะวัชร

   4:26

  18. KOLo1 ชวนชิม

   ตลกมอไซค์

  19. เค ยอมแล้วครับ

   0:30 นักกล้าม

  20. BAR J FF

   ชอบ

  21. พิพัฒน์พงษ์ วงศ์ดา

   4:25

  22. Phakon Thaiudomsap

   สมบูรเเบบบบ

  23. Guinness_03

   ไอเคนนนน

  24. หมูทอด ติดซอกฟัน

   R.I.Pข้าวมันไก่กู

  25. PHANX1

   พี่เล่นเกมโนเเมนสกายหน่อยครับ Nomansky อยากดู สนุกครับ❤️

  26. Dinø X

   ทำไมผมรู้สึกแปลกๆกับปกคลิป

  27. FLUKE TANAWAT

   มาเช็คพระเจ้าท้ายชื่อเฉยๆ

  28. Team Fortress 2

   พี่ครับผมอยากดูพี่ทำคลิปtf2ครับ

  29. เสือ พรรณา

   4:30 6:03

  30. FISHING WITH Weir

   รีวิวเหยื่อปลอมหน่อยสิพี่ผมรอดูอยู่

  31. FISHING WITH Weir

   ตกปลาหน่อยพี่บูม

  32. GunXDgg01 gg

   พี่ฮะ GTA หน่อยครับ

  33. LoLi PoP

   แถสีข้างถลอกเลยครับพี่บวย

  34. FRAME 2002

   ฮึ่ยยยยยยยยยย

  35. M REAPER

   thwikis.info/section/w-d-xo/faOIjderkNuYo6E.html

  36. ไอ้รามเสื้อดํา

   คุวย

  37. Sornsak Nima

   คิดถึงครัวขยะครับ

  38. black pearl

   4:25

  39. Milky Way

   รูปปกนี่ใช่คนเดียวกับคนที่อยู่หน้าซองบุหรี่ป้ะครับ

  40. นาม'ปากกา 007

   สาบานว่านั้นคือเสียงพี่เจม??

  41. WARDxN

   เหยดแม๋เครื๋องแรงตายโห้งงงง

  42. Puripat Zyoshi

   4:48 "วงการเด็กแว้น ต้องสั่นสะเทือน!😂🤣

  43. หมวยท้อ แชลแนล

   ข้าพเจ้าว่าแล้วว่าท่านจะเอาคำนี้มาเป็นชื่อคลืป

  44. Pongsakorn Meesri

   2:50 ใจมึงอะ

  45. iam_godandman DVD

   พี่คับเล่น roblox แมพ the wild west หน่อยแมพแนวคาวบอย หามได้ ปล้นได้ ฆ่าคนได้ ถ้าดวนได้

  46. No. 2

   มาแล้ว รักพี่บูมมม🥺💕💕

  47. RCSONIC

   หื่ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

  48. Sakkarin Nesalaeh

   ฮามากกกกก😂😂😂😂

  49. Jiranuwat

   Fcครับ

  50. Adisonza2537 Chonpakhon

   มีใครรู้มั้ยครับผมจะเข้าดิสพี่เขายังไง

  51. impostor

   8:55 คำพูดของพระเจ้าถูกต้องเสมอ

  52. toy

   ฮึ้ย

  53. Sakdipat Kaewkham

   9:59 กระเป๋าที่พี่เจมส์ใส่ มันทำให้โดนดาเมจจากวงที่บีบมาเบาลง รึอยุ่นอกวงได้นานขึ้นนั้นเอง

  54. So Lo

   GCEEE

  55. BEERZA GAMER

   การใส่ปกคลิปช่องนี้คือ Number one

  56. Peter XR

   เเค่ชื่อคลิปแต่ละคลิป ก็กินขาดละ

  57. KluayKluay CH

   ครบทีมเล้ย

  58. Somphop chuedee

   ตามมาจากติ้กต้อกครับ มีคนลงไฮไลค์คลิปนี้ครับ

  59. Chawarat Klatlat

   3:22พี่ครับมันสามารถยิงปืนตอนพี่ขับรถได้แล้ว

  60. TUM sittikorn

   บ่าวบูมขอหัวใจหน่อยครับ

  61. ozone natpakhan

   ฮึ่ยยยยยยย

  62. อาร์ 0

   ทำไมภาพมันสวยขึ้นว่ะ​ อ่อกูเปลี่ยนฟีมโทรสับ

  63. Me Happy

   พี่รถใหม่มันใช้ปืนลนรถได้นะคับ

  64. 100 YEAR

   เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้ว

  65. Mr. Fixer

   "ป ร ะ ชิ ด"

  66. Ck Ck

   ผมอยากรู้ว่าพี่บูมกับพี่เจมส์ แล้ว.ไอ้พี่ซี้ดรู้จักกันได้ยังไงอ่ะ

  67. Seksan Joe

   Fc

  68. Tanatat

   โอ่มาเเล้วงั้นรึ

  69. สิงห์สองฝั่ง

   บ้าที่สุด

  70. บุญช่วย สองสีขวา

   พี่บูมทรง​kamen rider​kuga

  71. Wave Biker

   ฮึ่ยยยยยย!!!!!!!!

  72. Susby _ sussus

   ภาพสีความเค้มค้นสูงงงงง

  73. P.Thousand

   คิดถึงตำนานบทนี้จัง

  74. Sum Sum

   พระผู้เป็นเจ้า

  75. BEER & DEEM

   มันทำงานอย่างนี่นี้เอง😂😂😂😂😂

  76. AK Channel

   ฮึ่ยยยยย

  77. sarut sanmai

   มันคือกระเป๋ากันวงครับ

  78. SNOW NIGHT

   ภาพหน้าปกที่มีเสียงออกมา

  79. วิชา คามุย!

   ข้ารอท่านมานานนนน

  80. ชวลิต บุญศักดิ์

   เเค่ไหนกัยเชียวว่ะ

  81. anupong kongjacharean

   5:52 เกมดี

  82. ปลื้ม เอง

   8:41 สีล้อตีนชั่นดี ทั้งชุดทั้งสี

  83. Keeto TV

   หัวเราะจนน้ำตาไหลเกือบจะหยุดหายใจ😭อึ่ยยย

  84. Thanakorn Kaewmart

   บูม:เพื่อนรถมึงมีปัญหาว่ะ เพื่อน:อะไรวะ? บูม:ล้อหน้ามึงไม่ติดดินว่ะ แง๊นนๆๆๆๆๆ

  85. Stormtooper 6789BECE

   อย่างชอบเลยหน้าปก

  86. Thanes_ Tepakham

   เบื่ออินโทรนี้แล้วค้าบบบบ

  87. Nalinthip Hongthong

   คนใต้บอกยกหลออ~555

  88. seng pharipat

   มันเป็นกระเป๋าที่ทำให้อยู่นอกวงได้นานขึ้นครับ

  89. SER_ JOCH

   ฮึ่ยยยยยยยยยยยยยยัะ

  90. ซูชิ 468

   โน เเมน สกาย

  91. Kakashi Sensei

   กินเฉาก๊วยมั้ยพี่บูม

  92. DUCK SLAP GAMERS

   พระเจ้าได้โปรดเปิดคลิปเหมือนสมัยก่อนที#สักคลิป❤️

  93. โคขุน โพนยางคํา

   เยี่ยมมาก เก่งมาก ขอบใจ

  94. Do some thing TV

   ดูราฮานคลั่ง

  95. L A T A E V.2

   พับจีีีีีีีี งั้นหรอห๊ะ

  96. 2912Phuthawit Wannarun

   กูรู้สึกว่าพวกขยะเมื่อนั่นโง่ขึ้นทุกๆวัน ( กระจอก)

  97. Resident Evil

   คิดถึงจังพูดใต้

  98. Fishing For me

   รออยู่เลย ไลค์ให้เลยตั้งแต่คลิปแรก

  99. CARY BOY

   0:34 เสาอากาศหรือครีบหรือว่าอะไร ตอนที่มีคนเดินผ่านอะ

   1. พี พีพี

    Yes

  100. Nonnaphat Ramruai

   ฮึ่ยยยยยยยยย